Veelgestelde vragen

TRAININGSVORMEN

Wat betekent volledig online?

 • Onze e-learning cursussen worden volledig online aangeboden. Dat wil zeggen dat u de volledige cursus via uw eigen computer, in uw eigen tijd en waar u zich ook maar bevindt, kunt doorlopen. Er is dus geen klassikale trainingsdag aan gekoppeld. Ook het examen legt u online af.

Wat zijn de technische vereisten voor mijn computer?

 • Internetverbinding
  • De e-learning cursussen zijn toegankelijk via een internetverbinding. Hoewel er geen eisen worden gesteld ten aanzien van de verbindingssnelheid, moet de verbinding wel redelijk stabiel zijn vanwege de continue communicatie van uw voortgang op het platform. Neem bij technische problemen contact op met de e-coach

Met hoeveel voorbereiding moet ik rekening houden?

 • Dit is afhankelijk van uw eigen kennis en ervaring, de trainingsvariant waar u voor kiest en of u zich beperkt tot de examenstof of ook behoefte heeft aan meer verdieping. In grote lijnen kunt u rekening houden met het volgende:
  • PRINCE2® Foundation: gemiddeld 10 tot 15 uur
  • PRINCE2® Practitioner: gemiddeld 15 tot 20 uur
  • PRINCE2® Foundation & Practitioner: gemiddeld 25 tot 30 uur

Wat houdt de e-coach of online coaching in?

 • Onze e-coaches zijn al jaren actief in projectmanagement. De e-coach zorgt voor de beantwoording van uw inhoudelijke vragen en zal u bijstaan via e-mail. Technische vragen laat de e-coach beantwoorden door de technische ondersteuning.
 • Naast het beantwoorden van inhoudelijke vragen zorgt de e-coach ook voor een zo effectief mogelijk verloop van uw training. Dit houdt in dat de e-coach uw voortgang in de gaten houdt en u erop attendeert wanneer het studietempo achterblijft bij de resterende toegangstermijn. Ook staat de e-coach klaar met tips over het leren en het examen en kan deze op verzoek een studieplanning opstellen.

Heb ik de e-coach nodig?

 • Voor PRINCE2® Foundation is dat afhankelijk van uw kennis en ervaring. Als u nog helemaal geen projectmanagement-ervaring heeft is het verstandig om te kiezen voor de e-coach. Als u wel beschikt over enige projectmanagement-ervaring, dan heeft u waarschijnlijk geen online coaching nodig. Het is altijd mogelijk om op een later moment alsnog te kiezen voor online coaching.

Ik vind lezen van een beeldscherm niet fijn, hebben jullie ook een map of boek dat ik kan gebruiken?

 • Bij de online trainingen wordt geen papieren lesmateriaal gebruikt. De leeromgeving biedt de mogelijkheid tot printen, dit betreft echter alleen een deel van de theorie.

Heb ik nog andere studiematerialen nodig?

 • Voor het afronden van zowel de PRINCE2® Foundation cursus als de PRINCE2® Practitioner cursus heeft u geen aanvullende studiematerialen nodig.

EXAMEN EN AFRONDING

Hoe zien de PRINCE2® examens eruit?

 • Het PRINCE2® Foundation-examen is een 1 uur durend meerkeuze examen met 60 vragen. Nadat dit examen behaald is kan het PRINCE2® Practitioner-examen worden afgelegd om zo een Registered PRINCE2® Practitioner te worden.
 • Het PRINCE2® Practitioner examen is een 2,5 uur durend zogenoemd “objective testing” examen met 68 vragen. Het is een open boek examen waarbij de PRINCE2® handleiding gebruikt mag worden.

Kan ik beide examens op één dag afleggen?

 • Ja, het is mogelijk om beide examens op 1 dag af te leggen. Wij zijn echter van mening dat dit niet voor iedereen geschikt is. Neem voor meer informatie contact op met de e-coach. Deze kan de voor- en nadelen verder toelichten.

Slagingseis PRINCE2® examens

 • Foundation-examen: Nodig zijn 33 van de 60 punten om te slagen voor het examen.
 • Practitioner-examen: Nodig zijn 38 van de 68 punten om te slagen voor het examen.
 • Om een PRINCE2® trainer te worden moet het Practitioner-examen met minimaal 66% aan goede antwoorden worden afgelegd.

Hoe lang is mijn certificering geldig?

 • Het Foundation certificaat is onbeperkt geldig. Het Practitioner certificaat in de 6e editie (2017 Update versie) is 3 jaar geldig.

Is het een officieel examen?

 • Metier Academy Benelux, de organisatie achter PRINCE2online, is een PRINCE2® ATO (Accredited Trainings Organization). Wij bieden alleen officiële examens aan en zijn hiertoe bevoegd door PeopleCert. Het certificaat wordt door PeopleCert verstrekt. Dit is een officieel, internationaal erkend certificaat.

Wanneer ontvang ik de uitslag en mijn certificaat?

 • U ontvangt binnen een dag een voorlopige uitslag (‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’). De officiële uitslag, inclusief score en online certificaat, volgt meestal binnen 5 werkdagen, maar zeker binnen 2 weken via de mail. Vanaf dat moment is het certificaat te downloaden in uw PeopleCert-account.

Is het mogelijk om mijn certificaat eerder te ontvangen?

 • Nee, helaas is dat niet mogelijk. Het is een officieel certificaat dat uitgegeven wordt door het exameninstituut. Wel ontvangt u een digitaal certificaat zodra de officiële uitslag bekend is.

Wanneer doe ik examen?

 • Het is aan u om te bepalen wanneer u denkt klaar te zijn voor het examen. U kunt zich aanmelden voor een examen op het moment dat u zich inschrijft voor een training, maar het is ook mogelijk om dit op een later moment te doen. De inschrijving regelt u in samenwerking met de e-coach.
 • Het is raadzaam het examen af te leggen binnen de toegangstermijn van uw account, zodat u de dagen voor het examen nog kunt oefenen met de stof en proefexamens.
 • Het is niet mogelijk om zonder training deel te nemen aan het examen.

Op welke trainingen bieden jullie slagingsgarantie?

 • Op al onze PRINCE2® trainingen.

Wat houdt slagingsgarantie in?

 • Als u de module met goed gevolg doorlopen hebt en geoefend heeft met de aanwezige proefexamens, dan zijn wij ervan overtuigd dat u zult slagen. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan bieden wij u het volgende: op basis van een kopie van de examenuitslag heeft u recht op gratis verlenging van de toegang tot de e-learning module en het gebruik van de e-coach tot het moment van het nieuwe examen. Dit met een duur van maximaal 2 maanden per module. De slagingsgarantie is exclusief de kosten van het opnieuw te boeken examen.

Wat als ik zak voor het examen, kan ik dan herexamen doen?

 • Ja, u kunt zich bij de e-coach aanmelden voor een herexamen. Indien u zakt, kunt u eenmalig gebruik maken van onze slagingsgarantie.

Hoe gaat het maken van een online examen in zijn werk?

 • Zodra u klaar bent voor het online examen, geeft u dit via de mail bij de e-coach aan. Met de informatie die u van de e-coach heeft ontvangen, maakt u een account aan op het platform voor online examens. U kiest in dit account zelf de datum en het tijdstip van het examen. Het is raadzaam het examen minimaal twee weken vóór de datum waarop u het examen wenst af te leggen aan te vragen.
 • U ontvangt van de e-coach informatie over de voorbereiding op het online examen. Wij raden aan om uw computer en internetverbinding enkele dagen van tevoren uit te testen om mogelijke problemen te kunnen verhelpen. Hoe en waar u dit doet, staat in de informatie die u per e-mail van de e-coach ontvangt na het aanvragen van het examen.
 • Op het door u geplande tijdstip logt u in op het platform van het online examen. Daar zit een online examinator (proctor) klaar om het examen op uw scherm klaar te zetten. De examinator doorloopt enkele stappen met u, voordat u aan het examen kunt beginnen. Houd daarom rekening met ongeveer 30 minuten voorbereiding, voordat u daadwerkelijk met het examen kunt beginnen. Alle stappen zijn beschreven in de informatie die u van de e-coach ontvangt na het aanvragen van het examen.

DIVERSE

Kan ik ook PRINCE2® Practitioner doen zonder kennis van Foundation?

 • Nee, u kunt pas deelnemen aan het PRINCE2® Practitioner-examen als u beschikt over een PRINCE2® Foundation certificaat. Met PRINCE2® Practitioner leert u om PRINCE2® toe te passen in de praktijk, hiervoor is het een vereiste dat u bekend bent met de methode, de begrippen en processen. Dit behoort tot de examenstof van PRINCE2® Foundation.

Zijn jullie geaccrediteerd om PRINCE2® trainingen te mogen geven?

 • Ja, Metier Academy Benelux (de organisatie achter PRINCE2online) is een door PeopleCert geaccrediteerde trainingsorganisatie.
 • PeopleCert is het enige exameninstituut dat trainingsorganisaties mag accrediteren.

Is de manual van PRINCE2® bij mijn bestelling inbegrepen?

 • Ja, de officiële PRINCE2® manual “Managen van Succesvolle Projecten met PRINCE2®” is inbegrepen bij je bestelling. Deze wordt door PeopleCert als e-book toegevoegd aan je PeopleCert account, waar hij wordt gekoppeld aan je Foundation certificaat.

Wat is jullie slagingspercentage?

 • Het slagingspercentage sinds de start van PRINCE2online voor Foundation ligt op 98,8%.
 • Voor Practitioner ligt dat op 83,6%.

Verzorgen jullie PRINCE2® trainingen ook in andere talen dan Nederlands?

 • Al onze trainingen en examens zijn beschikbaar in het Nederlands en Engels. Ook de ondersteuning door de e-coach vindt plaats in het Nederlands en/of Engels.